Responsive image
Hakkımızda
Misyon
Vizyon

Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği, 2018 yılında YünSA Yünlü Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanları tarafından, maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaları ve eğitimlerine devam etme olanağı sağlamaları amacı ile kurulmuştur.

Maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilere burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. Vermiş olduğu desteklerle yüksek nitelikli öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak.

Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.