Responsive image
Yünder Eğitim Bursu Kimlere Verilmektedir?

Yünder Eğitim Bursu, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilmektedir. Bursiyerler, Yünder Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen üniversite ve bölümlerdeki kontenjan çerçevesinde, burs kriterlerine uyan ve başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir.

Yünder Eğitim Destek Bursu karşılıksızdır ve bursiyerlerin geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, bursa hak kazanan her öğrenci, Yünder ailesinin gönüllüsü olur ve bursiyerler, gelecekte derneğin bir üyesi olmayı, katkı sağlamayı amaç edinirler.

2018 - 2019 öğrenim dönemi için Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine burs verilecektir.

Burstan Faydalanma Koşulları Nelerdir?
 • Maddi olanakları yetersiz olmak,
 • 23 yaşından büyük olmamak
 • Eğitiminde başarılı olmak

Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.

Yünder Eğitim Bursuna Nasıl Başvurabilirim?
 • Burs başvuruları ile ilgili duyuru, Yünder internet sayfasında ve burs kontenjanı ayrılan üniversitede ilan edilir.
 • Tüm başvurular Yünder internet sayfasında yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.
 • Son başvuru tarihi her yıl yayınlanacak olan Yünder Eğitim Bursu Duyurusu’nda açıklanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Yünder Eğitime Destek Burs Başvurusunda Hangi Belgelere İhtiyaç Vardır?

Burs başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • Aile İkametgâh Belgesi
 • Maaş Bordrosu (Ailede SGK’ya bağlı işyerinde çalışan var ise)
 • Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)
 • Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)
 • Vesikalık Fotoğraf

Yeni Kayıt Yaptıranların Eklemesi Gereken Belgeler

 • Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi Örneği
 • Okul Kayıt Belgesi

Ara Sınıfta Okuyanların Eklemesi Gereken Belgeler

 • Transkript
 • Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)
Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?
 • Yünder Yönetim Kurulu tarafından her yıl, belirlenen kontenjan dikkate alınarak öncelikli üniversiteler tespit edilir.
 • Bu üniversitelerden başvuran bursiyer adaylarının Yünder internet sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz tamamlayıp, istenilen belgeler ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bursiyer adaylarının belgeleri başvuruda belirttikleri beyanları ile karşılaştırılır. Beyana uygun olmayan durumlarda bursiyer adayı değerlendirmeye dahil edilmez.
 • Herhangi bir kurum/kuruluş ya da kişiden burs alıyor olmak değerlendirmede bir kriter değildir.
 • Başvurular objektif kriterler göz önünde bulundurularak sıralamaya tabi tutulur. Yönetim Kurulu, adayları değerlendirmeye alır, gerekli görürse adaylar ile yüz yüze görüşme yapabilir, test uygulamalarına dahil edebilir veya aday tarafından verilen bilgileri araştırabilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir.
 • Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucunda onaylanan bursiyerler “Yünder eğitim bursu taahhütnamesi” ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanırlar.
Bursum Hangi Koşullarda Devam Eder?

Yünder Eğitim Bursunun devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir.

 • Burs almaya hak kazananlar zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, her dönem not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu kesilir.
 • Öğrenci bursunun devam edebilmesi için, bursiyerler her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgelerini Yünder’e göndermek zorundadırlar.
 • Yünder tarafından istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen sürelerde teslim sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Bursiyerin öğrenime geçici ara vermesi, bölüm değiştirmesi, yatay geçiş yapması veya yurtdışına eğitim/değişim programları çerçevesinde gitmesi gibi durumlarda Yünder’e bilgi verilir. Bu gibi değişiklikleri zamanında bildirmek bursiyerin sorumluluğundadır.
 • Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Yünder’e iletilmesi ya da Yünder tarafından durumun öğrenilmesi ile yürürlüğe konulur. Yanlış beyan ya da geç bildirim nedeniyle haksız yere fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?
 • Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır.
 • Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılır.
 • Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.
 • Yünder tarafından bursiyerlere verilecek eğitim bursu tutarı, 400 TL / Ay’dır.
Yünder Eğitim Bursu ile Başka Hangi Kazanımlar Var?
 • Kişisel gelişimi destekleyen eğitim programları
 • Şirket profesyonellerinden mentorluk desteği
 • Proje bazlı staj imkanı
 • Tez çalışmalarına destek
Her türlü sorunuz ve iletişiminiz için yunder@yunsa.com adresini kullanabilirsiniz.